Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem to zbiór wszystkich czynności wykonywanych przez Yasecure w celu osiągnięcia wyznaczonych celów w skończonym czasie. Wykonanie tych czynności nadzoruje PM (Project Manager), czyli kierownik projektu.

Co się składa na zarządzanie projektami?

 • tworzenie podsumowań ustaleń/zleceń
 • planowanie budżetu
 • utrzymanie wiedzy o projekcie
 • planowanie zadań
 • oszacowanie przewidywanych potrzeb czasowych
 • delegowanie zadań
 • realizowanie projektu
 • spotkania zespołu
 • kontrolowanie postępów wykonywanych prac
 • kontrola budżetu
 • kontakt z klientem
 • tworzenie raportów

Jak my zarządzamy projektami?

AM (Account Manager), czyli opiekun klienta, regularnie kontaktuje się z klientem, a następnie rozmawia z PMem o celach oraz potrzebach klienta. Pozwala to na utrzymanie porządku w przepływie informacji.

PM wraz z Menedżerami Usług, które wchodzą w skład projektu planują zadania oraz harmonogram i regularnie kontaktują się w trakcie ich realizacji, aby kontrolować postępy projektu.

W Yasecure wykorzystujemy do tego narzędzie Trello, w którym każdy projekt ma swoją tablicę z zadaniami do którego ma dostęp reszta zespołu. To tam regularnie aktualizujemy informacje o postępach, problemach i zmieniających się priorytetach w projekcie. To również tam szacujemy czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonych celów wraz z zapasem bezpieczeństwa.

Wykorzystanie narzędzia jakim jest Trello pozwala nam utrzymywać porządek w przydzielonych zadaniach. PM jest w stanie nadzorować pracę na bieżąco, a AM posiada informację o tym co się dzieje w projekcie.

Zarządzanie projektami pozwala nam na zdefiniowanie zakresu projektu, a to odgrywa istotną rolę dla osiągnięcia założonych celów. Przewidziany czas realizacji powinien zostać z góry dobrze określony, bo to wskaźnik służący do kontroli planu oraz kosztów projektu. Zarządzanie projektem pozwala często uchronić klienta przed przestojami, opóźnieniami oraz przekroczeniem ustalonego budżetu.